Denne benevnelsen brukes om investors/eiers deltakelse i eiendomsinvesteringer.

Se også Equity.

(SFE)