Eierseksjonssameier er fast eiendom hvor eiendommen og bygningen er eiet i felleskap av alle sameierne, men hvor altså hver sameier har en eksklusiv bruksrett til sin registrerte eierseksjon. I praksis betyr det at hele eiendommen er delt i fysiske enheter for eksklusiv bruk og enheter hvor bruken er felles.

(SFE)