Eierseksjonsloven § 1 gir følgende definisjoner:

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Med bolig forstås i loven så vel helårsbolig som fritidsbolig.