I eiendomsutvikling er det vanlig å omtale eiendom på en måte som samtidig karakteriserer hva den brukes til og hvordan bruken er organisert. Eksempel kan være boligeiendom, (bolig-)leiegård, handelseiendom, kjøpesenter, kontoreiendom, logistikkeiendom o.l.

«Eiendom» er altså ikke knyttet til den juridisk eller matrikulært definerte eiendomsenheten. Hensikten kan være å karakterisere/indikere et mulig potensial for utvikling eller transformasjon av slike eiendommer, jf. bytransformasjon. Bruken av eiendommen vil da kunne relateres direkte til reguleringsstatus for eiendommen/området og mulighetene for utvikling av den, for ombygging med eller uten bruksendring osv., jf. arealformål og byggesaksbehandling for tiltak med krav om ansvarsrett.

(SFE)