Fagportal med faginformasjon, oppslagsverk og arbeidsverktøy relatert til eiendom og eiendomsutvikling. Nettstedet ble etablert av Svein Roar Holt i 1997 og driftes  av H&H Utvikling AS i samarbeid med OPAK AS.

Lenke: http://www.eiendomsinformasjon.no/