(ingen offisiell norsk oversettelse)

Integrert bygg- og eiendomsforvaltning innen et konsern/privat virksomhet bl.a ved tilpasning av privat eller offentlig eiendomsportefølje til kjernevirksomhetsbehovene for å kunne ta ut maksimale tilleggsverdier for kjernevirksomhetene ved å bidra optimalt til virksomhetens prestasjoner.

(«The management of a corporation’s or a public authority’s real estate portfolio by alignment of the portfolio and the services to the needs of the core business in order to obtain maximum added value for the business and as contributions to the overall performance of the corporation»)
(TU Delft 2016).

I CREM er det en forutsetning at bygninger, slik de anvendes i egen virksomhet, i tillegg til egen bruksverdi også skal kunne vise resultater som investeringsobjekt, f.eks. ved bruk av internhusleie og intern prising av egenproduserte eiendomstjenester.

Figuren illustrerer innholdet i CREM (og REFM), knyttet til områdene virksomhetsledelse, fasilitetsstyring/FM, kostnadsstyring og økonomiforvaltning (eiendom).

 

Se også Real Estate (RE), Real Estate Management (REM) og Real Estate Facility Management (REFM)

(OES)