En bygningsdel er en bestemt del av en bygning, for eksempel vegg, skillevegg, gulv, tak, bjelke eller søyle. En bygningsdel kan være en enkelt byggevare eller bestå av ett eller flere produkter (NS-EN 1363-1:1999).

NS 3451 Bygningsdelstabell fastlegger en standardisert inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, koding m.m. av informasjon om de fysiske delene av en bygning og de tilhørende utvendige anlegg. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet (f.eks. tilstandsanalyser).

Standarden opererer med 3 detaljeringsnivåer.

Inndelingen på ensifret nivå er i samsvar med inndelingen i NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt:

2 Bygning
3 VVS
4 Elkraft
5 Tele og automatisering
6 Andre installasjoner
7 Utendørs

På tosifret nivå er f.eks. del 2 Bygning delt i følgende undergrupper:

21 Grunn og fundamenter
22 Bæresystemer
23 Yttervegger
24 Innervegger
25 Dekker
26 Yttertak
27 Fast inventar
28 Trapper, balkonger

På tresifret nivå er f.eks. del 22 Bæresystemer delt i:

221 Rammer
222 Søyler
223 Bjelker

 

Se også Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

Referanse

NS 3451:2009 Bygningsdelstabell