Byggetomten (jf. tomt), er å forstå som den arealenheten som skal gi plass til bygning(-er) og anlegg i byggeprosjektet for bruk av gulv- og grunnareal som følger med den nye bebyggelsen. Byggetomten vil i så fall representere arealet som omfattes av et enkelt byggetrinn.

Byggetomtens utstrekning som grunnareal beregnes geodetisk som «flatt» areal uavhengig av topografi.

(SFE)