Byggenæringens Landsforening (BNL) ble etablert i 1997 og er en paraplyorganisasjon for 15 bransjeforeninger innen eiendom, industri, håndverk og entreprenører. BNL har over 4 000 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 70 000 ansatte, og er den nest største landsforeningen i NHO.

BNLs overordnede målsetting er at «byggenæringen skal være en lønnsom og respektert næring». En av BNLs viktigste oppgaver er å få oppmerksomhet og aksept for næringens betydning for verdiskapingen i Norge.

Bransjeforeningene i BNL:

Lenke til hjemmesiden: http://www.bnl.no/