Byggekostnadsprogrammet ble gjennomført i perioden 2005-2010 som et tett samarbeid mellom næringens virksomheter, myndighetene og forsknings- og utdanningsmiljøene. Formålet var å skape et kompetanseløft på kritiske områder, både for næringen, for forbrukere og for alle som arbeider med byggsektoren i Norge. 39 prosjekter ble gjennomført.

Prosjektet hadde tre fokusområder:

  • Bedre kundekompetanse,
  • Økt produktivitet
  • Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd

Byggekostnadsprogrammets sluttrapport ligger på Byggekostnadsprogrammet - Sluttrapport