Det antall år et byggverk planlegges brukt eller blir brukt til samme formål. Ved beregning av livssykluskostnader etter NS 3454:2013 vil brukstiden som regel være synonym med analyseperioden (T).

Bruksendring som følge av ombygging til annen funksjon betraktes som et nytt prosjekt.