rom eller en samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver.
(NS 3457-3:2013 og NS 3940:2012)

En bruksenhet kan være én eller flere bygninger på en tomt. Den kan også være en del av en bygning, for eksempel en bolig- eller kontorenhet.

En boenhet er en bruksenhet som brukes til boligformål (NS 3457-3:2013).

Kilde: Termbasen SNORRE - søkeord Bruksenhet