Boligprodusentenes Forening er en bransjeorganisasjonen for produsenter av boliger og fritidsboliger i Norge. Foreningen arbeider for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomhet i bransjen.

Foreningen har vært sentral i utviklingen av Bolig-abc, et nettsted for grunnskolen som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo, gjennom ulike praktiske øvinger. Bolig-abc er et samarbeidsprogram mellom skoler, Boligprodusentenes Forening, Husbanken, forskningsinstitusjoner og prosjektet Teknologi i skolen.

I Bolig-abc er det blant annet en fyldig liste over Ord og uttrykk i byggesaker

 Logo

 Lenke til hjemmesiden: http://boligprodusentene.no/