Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Som avfall regnes ikke avløpsvann og avgasser (forurensningsloven § 27).

Andre definisjoner (forurensningsloven § 27a):

  • Husholdningsavfall. Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

  • Næringsavfall. Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

  • Spesialavfall. Med spesialavfall menes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Se også AvfallsplanByggavfall og Gjenvinning

Nærmere regler om avfall og behandling finnes på Miljødirektoratet tema avfall og Byggemiljo.no