Åpen utveksling av relevant informasjon (særlig kostnader) mellom leverandøren av FM-tjenester og bestillerorganisasjonen

(ISO 41011:2017)

Dette er en grunnleggende forutsetning ved partnerskap-avtaler i FM.

Åpen bok brukes også i gjennomføringsmodeller hvor bestiller har innsyn i entreprenørens økonomi i prosjektet, se Entrepriseformer.

(OES)