Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av den som har utført arbeidene som kontrolleres (ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende).

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering skal påse at de prosjekterte løsningene er dokumentert og i tråd med krav og tillatelser.

Ansvarlig kontrollerende for utførelse skal påse at prosjekteringen er tilstrekkelig for utførelsen, at utførelsen er i samsvar med krav og tillatelser, og at utførelsen stemmer overens med prosjekteringsgrunnlaget.

Se også Ansvarsrett

(SFE)