Annuitetsfaktor a er den summen som må legges til side hvert år for å amortisere (forrente og avdra) 1 krone i løpet av T år med kalkulasjonsrente r.

Ved å multiplisere et beløp (nåverdi NVT) med annuitetsfaktoren, får man årskostnad (ÅK) angitt som annuitet over T år med kalkulasjonsrente r:

ÅK = NVT · a

I NS 3454:2000 ble annuitetsfaktoren kalt årskostnadsfaktor (b) eller invers sumfaktor.

Annuitetsfaktoren er bare avhengig av kalkulasjonsrente og analyseperiode. Hvis analyseperioden er lang (> 50 år), er årskostnadsfaktoren tilnærmet lik renten; ellers er den høyere.

Kilde og figur: NS 3454:2013

Se også Nåverdi