Anleggseiendom er en bygning, konstruksjon eller et avgrenset fysisk volum som er utskilt som egen eiendom. Fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller undergrunn kan opprettes som anleggseiendom.

(SFE)