Areal- og volumberegning av bygninger utføres etter NS 3940:2012. Volum beregnes for lukkede deler av en bygning. (I spesielle bygninger som f.eks. parkeringshus beregnes volum også for åpne deler.)

Volum for et rom angis i m3 med én desimal. Volum for en bygning angis i hele m3.

Følgende volumbegreper er definert:

  • Bruttovolum (BTV): Volumet beregnet fra utsiden av omsluttende flater som gulv, vegger og tak.
  • Nettovolum (NTV): Volum beregnet fra innsiden av omsluttende flater (gulv, vegger, tak) fratrukket konstruksjoner, sjakter, piper osv.

Se også Arealberegning av bygninger