Plan som utarbeides for et kulturhistorisk verneverdig objekt (bygning, bygningsmiljø eller anlegg) som grunnlag for fredning/vern og framtidig forvaltning. Planen omfatter historikk, eiendomsforhold, eksisterende og planlagt bruk, vernestatus samt vedlikeholds- og restaureringsplan.

Se også Bygningsvern og Landsverneplaner