Metode utviklet av Multiconsult, også kalt MultiMap, for

  • kartlegging av overordnet tilstand for en bygningsmasse (ved hjelp av en overordnet tilstandsvurdering).
  • kartlegging av oppgraderingsbehovet.
  • kartlegging av bygningsmassens overordnede verdi.

Bereningsmodellen bygger på følgende formler:

  • Teknisk verdi (gjenskaffelsesverdi) = Tomteverdi + Nybyggverdi – Verdireduksjon (oppgraderingsbehov til TG 1)
  • Grunnlag for beregning av kapitalkostnad = Teknisk verdi – Korreksjon for «utilpasshet» (funksjonalitet, bygningstype, byggeår).

Metoden er benyttet på ca. 13 mill. m2 offentlig bygningsmasse i Norge.

Se også Verdivurderingsprinsipper for eiendom