Et matrikkelbrev er matrikkelmyndighetens attesterte utskrift fra matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger for det aktuelle matrikkelnummer på oppgitt dato.

Retten til å rekvirere utskrift for enkelteiendommer er regulert, jf. matrikkelopplysninger.

Se også Matrikkelen - eiendomsregisteret

(SFE)