Utbedring brukes om en reparasjon eller rehabilitering som følge av en uønsket hendelse/skade eller forsømt vedlikehold.

Uttrykket er ikke definert i byggeregler eller standarder.

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreper