Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer.

Organisasjonen organiserer om lag 90 medlemsbedrifter som representerer vel 90 prosent av den norske produksjonskapasiteten innen trelastindustri, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Bedriftene er viktige leverandører av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi.

Logo

Lenke til hjemmesiden: http://www.treindustrien.no/