Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap som skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere.

Trefokus eies av skogbruk og treindustri i Norge og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. Trefokus jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ.

Logo TreFokus

Lenke til hjemmesiden: http://www.trefokus.no/