av norrønt tompt eller tuft.

Grunn der det står, har stått eller skal stå hus (byggetomt). Kan også brukes om utendørs lagringsplass (lagertomt).

Kilde: Bokmålsordboka