Offentlig registrering av avtaler mellom to parter som gjelder fast eiendom eller løsøre. Tinglysing av fast eiendom har tradisjonelt vært ført i grunnboken ved de enkelte sorenskriverkontorene. Fra juni 2007 er tinglysingen overført til Statens Kartverk på Hønefoss. 

Se også Matrikkelen - eiendomsregisteret