Også kalt gjenanskaffelsesmetoden.

Som navnet indikerer er målet på lønnsomheten i dette tilfellet knyttet opp mot tilbakebetaling av investeringer i form av kontantstrømmer over perioder. Tilbakebetalingstiden blir dermed et kriterium på lønnsomhet, forutsatt at man lykkes med å gi noenlunde belegg for hva som påvirker kontantstrømmene.

Som rendyrket metode har den forholdsvis begrenset anvendelse i eiendomsutviklingsprosjekter.

(SFE)