Fotografering med termokamera, eller IR-kamera, som er sensitivt for infrarød stråling. Bildet fanger opp forskjeller i bygningskonstruksjoners overflatetemperatur.

Termografering kan avdekke varmeisoleringsevne, kuldebroer og luftlekksjer i en bygning. Metoden brukes også for kontroll og feilsøking av elektriske anlegg.

 

Eksempel på termografisk bilde av et bolighus. De mørkeste flatene (tak og gavlvegg på loft) har kaldest overflatetemperatur, dvs. har minst varmetap fra huset. De lyseste flatene (vinduer) har høyest overflatetemperatur, dvs. har størst varmetap fra huset. Kameraet kan kalibreres slik at man kan lese av overflatetemperaturene direkte på en fargeskala.

Foto: A. Dalehaug/NTNU