En terminkontrakt, også kalt forward-kontrakt, er en avtale om å kjøpe/selge, i denne sammenheng f.eks. en tomt, påbegynt utviklingsprosjekt, entreprisekontrakt, leiekontrakt etc. på et forhåndsbestemt tidspunkt. Partene må derfor skille mellom inngåelsesdato og overtakelses-/leveringsdato. Selger plikter seg til å levere og kjøper til å kjøpe ved inngåelse. Prisen avtales før signering. Tap og gevinst realiseres ved overtakelsen.

Kontraktsformen brukes for å håndtere risiko spesielt knyttet til markedet og finansiering, i noen sammenhenger også regulering.

(SFE)