Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale termbaser for ulike formål og fagområder. En fyldig oversikt finnes blant annet på Språkrådet - termlister og termbaser.

I vår sammenheng har termer og definisjoner i norske og internasjonale standarder særlig interesse. Både Standard Norge, CEN og ISO har egne termbaser for sine standarder.

Termbasen SNORRE

SNORRE er Standard Norges termbase. Den dekker terminologi hentet fra oversatte og nasjonale norske standarder. Termene har kildehenvisninger til standardene de er hentet fra.

Lenke: Termbasen SNORRE

CEN

CEN (European Committee for Standardization) har en database for termer og definisjoner i de europeiske standardene (EN-standardene).

Lenke:  

ISO Online Browsing Platform

ISO (International Organization for Standardization) har samlet alle termer og definisjoner, koder og grafiske symboler som finnes i ISO-standardene, på én plattform.

Lenke: ISO Online Browsing Platform (OBP)