Sumfaktoren benyttes ved diskonering av kontantstrømmer med like årlige beløp. Sumfaktoren dT tilsvarer nåverdien av en betalingsstrøm på én krone innbetalt i slutten av hvert år i totalt T år med kalkulasjonsrente r.

Sumfaktor kalles også invers annuitetsfaktor.

Kilde og figur: NS 3454:2013

Se også Annuitetsfaktor (a) og Nåverdi