Aktiviteter som bygger opp under en bedrifts eller institusjons kjernevirksomhet. For en kontorbedrift kan f.eks. bygningsdrift (FDVU) og brukerservice (S) være en støttevirksomhet.

Se også Service-/støttekostnader til kjernevirksomheten (S)