NS 3424:2012  Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
NS 3600:2013  Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
NS-EN 16096:2012  Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

 

Til hovedsiden Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning