ISO har utarbeidet en rekke standarder for styring og ledelse.  De mest kjente er ISO 9001 Ledelssystem for kvalitet og ISO 14001 Ledelsessystem for miljø. Standardene er generiske, dvs. at de beskriver generelle krav til systemene. Lista viser de mest aktuelle ledelsesstandardene for bygg- og eiendomsforvaltning.

 

NS-EN ISO 9001:2015  Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
NS-EN ISO 14001:2015  Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)
NS-EN ISO 14004:2016  Ledelsessystemer for miljø - Generelle retningslinjer for implementering (ISO 14004:2016)
NS-EN ISO 14031:2013  Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon - Retningslinjer (ISO 14031:2013)
NS-EN ISO 14040:2006  Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk (ISO 14040:2006)
NS-EN ISO 14044:2006  Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer (ISO 14044:2006)
NS-EN ISO 14050:2010  Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2009)
NS-ISO 31000:2009  Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
ISO 41001  Facilities management - Management system - Requirements and guidance for use (utkommer 2017/18)
NS-EN ISO 50001:2011  Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)
NS-ISO 50006:2014  Energiledelsessystemer - Måling av energiytelse ved bruk av energibasislinjer (EnB) og energiytelsesindikatorer (EnPl) - Generelle prinsipper og råd
NS-ISO 55000:2014 Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi (eng) (Asset management systems) 
NS-ISO 55001:2014  Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav (eng) (Asset management systems) 
NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning