Norske standarder for samfunnsikkerhet knyttet til bygg- og eiendomsforvaltning:

NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger
NS 5830:2012 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
NS 5831:2014 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring
NS 5832:2014 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
NS 5834:2016 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

 

I tillegg fins det en serie EN-standarder og tekniske rapporter for forebygging av kriminalitet ved byplanlegging og prosjektering av bygninger, og ISO-standarder for samfunnssikkerhet (Societal security) og risikostyring. Se oversikt over standarder for samfunnssikkerhet på Standard Norges hjemmesider.

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning