NS 3451:2009 Bygningsdeltabell
NS 3455:1993  Bygningsfunksjonstabell 
NS 3457-3:2013  Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper
NS 3457-4:2015  Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner
NS 3940:2012  Areal- og volumberegninger av bygninger
NS 8360:2015 BIM-objekter Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk
NS-EN 15221-6:2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring 
ISO 9836:2011  Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning