I 2002 vedtok den den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (European Committee for Standardization) å utarbeide en serie standarder for fasilitetsstyring - FM. Fram til 2012 ble det vedtatt sju slike standarder med serienummer EN 15221, som utgjør et komplett og konsistent system. I henhold til EØS-avtalen er disse standardene også gjeldende norske standarder.

I 2012 startet den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) arbeidet med å tilpasse EN-standardene til ISO-standarder. Pr. 2017 er fire standarder vedtatt eller under arbeid.

 

NS-EN 15221-1:2006  Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner
NS-EN 15221-2:2006  Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring
NS-EN 15221-3:2011  Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
NS-EN 15221-4:2011  Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring  (eng)
NS-EN 15221-5:2011  Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser  (eng)
NS-EN 15221-6:2011  Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring  (eng)
NS-EN 15221-7:2012  Fasilitetsstyring (FM) - Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser
NS-ISO 37500:2014  Veiledning om utkontraktering (outsourcing)
ISO 41001:2018 FM - Requirements and guidance for use 
ISO 41011:2017  FM - Vocabulary (vil erstatte NS-EN 15221-1:2006)  
ISO 41012:2017 FM - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (vil erstatte NS-EN 15221-2:2006)  
ISO/TR 41013:2017 FM - Scope, key consepts and benefits

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning