NS-EN 13269:2016  Vedlikehold - Retningslinjer for utarbeidelse av vedlikeholdskontrakter
NS-EN 13306:2010  Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi
NS-EN 13460:2009  Vedlikehold - Dokumentasjon for vedlikehold
NS-EN 15331:2011 Kriterier for utvikling, styring og kontroll av vedlikeholdstjenester tilknyttet bygninger 
NS-EN 15341:2007  Vedlikehold - Hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold
NS-EN 15628:2014  Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
NS-EN 16646:2014 Vedlikehold - Vedlikehold innenfor forvaltning av bygg, anlegg og produksjonssystemer 
NS-EN 17007:2017 Vedlikeholdsprosess og tilhørende indikatorer
NS 3420-Z:2014  Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold
NS 3420-ZK:2016 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
NS 3456:2010  Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
NS 3810:2014 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
NS 6425:2015  Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
NS 8433:2012 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
NS 8434:2008  Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester
NS-ISO 10004:2012 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for overvåking og måling

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning