NS 3031:2014  Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data
NS 3700:2013  Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
NS 3701:2012  Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger
NS 6430:2014 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)
ISO 13790:2008  Bygningers energiytelse - Beregning av bygningers energibehov til oppvarming og kjøling
NS-EN 15217:2007  Bygningers energiytelse - Metoder for å uttrykke energiytelse og for energisertifisering av bygninger
NS-EN 15232:2012  Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon
NS-EN 15251:2007  Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk
NS-EN 15265:2007  Bygningers energiytelse - Beregning av bygningers energibehov til oppvarming og kjøling ved bruk av dynamiske metoder - Generelle kriterier og valideringsprosedyrer
NS-EN 15603:2008  Bygningers energiytelse - Bestemmelse av total energibruk og energiytelse
NS-EN 16247-1:2012  Energirevisjoner - Del 1: Generelle krav
NS-EN 16247-2:2012  Energirevisjoner - Del 2: Bygninger

 

Det finnes dessuten en rekke metodestandarder for måling og beregning av energiytelser i bygninger og tekniske installasjoner. 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning