NS-EN 15643-1:2010  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk
NS-EN 15643-2:2011  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon
NS-EN 15643-3:2012  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon
NS-EN 15643-4:2012  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
NS-EN 15804:2012  Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer (eng)
CEN/TR 15941:2010  Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Metode for valg og bruk av generiske data
NS-EN 15942:2011  Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift
NS-EN 15978:2011  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode
NS-EN 16309:2014  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers samfunnsmessige prestasjon - Beregningsmetoder (eng)
NS-EN 16627:2015  Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder (eng)
NS 3840:2015  Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak
NS-EN ISO 14031:2013 Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon - Retningslinjer (ISO 14031:2013)
NS-EN ISO 14040:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk (ISO 14040:2006)
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer (ISO 14044:2006)
NS-EN ISO 14050:2010 Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2009)
ISO 6707-3:2017 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 3: Sustainability terms

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning