De mest brukte anbuds- og kontraktsstandardene for bygg og anlegg har fått serienummer fra NS 8400 til NS 8417. De kan deles i tre grupper: Generelle regler, rådgivningskontrakter og utførelseskontrakter. I tillegg fines det enkelte andre standarder knyttet til anbud og kontrakt.

Generelle regler

NS 8400:2005  Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Rådgivningskontrakter

NS 8401:2010  Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
NS 8402:2010  Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
NS 8403:2005  Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag
NS 8404:2013  Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

Utførelseskontrakter

NS 8405:2008  Norsk bygge- og anleggskontrakt
NS 8406:2009  Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
NS 8407:2011  Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
NS 8409:2008  Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
NS 8410:2005  Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre
NS 8415:2008  Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
NS 8416:2009  Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
NS 8417:2011  Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Andre standarder knyttet til anbud og kontrakt

NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
NS 8430:2009 Overtakelse av bygg og anlegg

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning