Sirkeldiagram som brukes bl.a. i Benchmarking for å visualisere egne resultater/ytelser i forhold til benchmarkingpartnerens resultater. Ved at alle akser går ut fra samme nullpunkt, er det mulig å sammenlikne flere typer resultater i samme diagram. En svakhet er at alle resultatområdene vil framstå som like viktige. 

Figuren viser et eksempel på hvordan en bedrift kan sammenlikne sine ytelser på forskjellige områder (rød linje) med beste praksis (blå linje). Skalaen øker fra sentrum og utover mot periferien. F.eks. ved sammenlikning av nøkkeltall for kostnader, vil det da være gunstig med lavest mulige verdier. Ytelser som kommer ut høyere enn beste praksis vil være aktuelle for en nærmere analyse eller benchmarkingprosess. I andre sammenhenger kan det være gunstig med høyest mulige verdier.

 

Spider-diagram kalles også radardiagram, blant annet i Microsoft Excel.