Dokumentasjon som beskriver bygningens oppbygging og virkemåte gjennom tegninger og beskrivelser, oppdatert for endringer i byggeprosessen.

Dette er en del av FDVU-dokumentasjonen som byggherren skal motta ved overlevering av et bygg, se FDVU-dokumentasjon for bygninger.

Eng.: "As built"-documentation (Ref: RIF).