Enkeltperson eller organisasjon som bruker produkter eller tjenester fra en leverandør

(ISO 41011:2017 "end user; person or organization which uses products or services from a supplier")

Merknad: En besøkende kan også være en sluttbruker (NS-EN 15221-1)