Et foretaks «slaktverdi» karakteriserer summen av verdien på alle foretakets deler som kan selges individuelt/som har en markedsverdi.

(SFE)