Denne betegnelsen blir ofte brukt om personlige lån hvor det gis pantesikkerhet, vanligvis i fast eiendom, men også verdipapirer, løsøre og lignende.

(SFE)