Servitutt er en partiell bruksrett til fast eiendom, jf. særlig tinglig rett, bruksrett.

Den kan være positiv og gi rett til bruk og utnyttelse, eller negativ i den forstand at den er opprettet for å begrense fremtidig utvikling til fordel for en ønsket tilstand, jf. «villaklausuler».

Innehavere av servitutter kan være eiendommer (realservitutt) eller personer (personlig servitutt).

Se også Bruksrett

(SFE)