Samlebegrep for sentralisert bygningsautomati­sering basert på digital teknikk og utstyr. Systemet er gjerne bygd opp med en datastyrt hovedsentral, et antall undersentraler og flere lo­kalsentraler. Lokalsentralene er tilknyttet senso­rer og pådragsorganer (reguleringsenheter) slik at f.eks. energibruk, maskiner og prosesser kan reguleres enten automatisk eller manuelt fra sentralene i systemet.

Sentral driftskontroll er viktig for styring, regulering og overvåking av VVS- og klimaanleggene. Det finnes mange forskjellige systemer og løsninger. I økende grad etableres web-baserte løsninger der driftsansvarlig kan koble seg opp mot de tekniske anleggene via internett. Med et godt og brukervennlig SD-anlegg kan driftsansvarlig avlese temperaturer, endre settpunkter og temperaturkurver, foreta logging av trykk og temperaturer og motta SMS-meldinger om driftsfeil på pumper og aggregater. SD-anlegg kan også brukes som energiovervåkningssystem.

Bygningsautomasjon omfatter bl.a. styring, regulering og overvåkning av klimaanlegg. Et godt planlagt automasjonsanlegg bidrar til et godt inneklima, redusert energibruk og reduserte driftskostnader i bygget.