FoU-prosjekt (1996-99) med formål å skape en mer konkurransedyktig norsk BA-næring. Deltakere var Kommunaldepartementet, Inst. for bygningsteknologi ved NTNU og et konsortium av store firma i BA-bransjen. Nesten 100 delprosjekter ble gjennomført, herunder:

  • IKT livsløpshjul BA. Mål: Etablere et info-nettverk mellom byggeprosess og FDV v.hj.a. IKT. Se Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

  • IKT for bedre kommunikasjon i byggeprosessen – 4D. DAK-verktøy som gjør det mulig å følge byggeprosessen gjennom 3D-tegninger over tid.

  • ProsjektHotell. Internettbasert møteplass for alle aktører i et byggeprosjekt mht. dokumentasjon, dokumenthåndtering og samhandling. Videreført gjennom ProsjektNett IKT-Partner AS.

  • KIB – Kommunikasjon og Informasjon i Byggesaksprosessen. Verktøy for publisering av informasjon, rutiner og nyheter på internett, f.eks. elektroniske skjema for byggesaksbehandling. Samarbeidsprosjekt mellom BA-bransjen og bygningsmyndighetene. Tjenesten er organisert under BA-torget.